Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hele årgange kan downloades her.

2023 

Thuja ×soeegaardii – et nyt navn til en gammel hybrid

2023 

En rejse i træernes og senere palmernes verden

2023 

Flere spændende træer i Træregisteret

2023 

Et genbesøg i Westonbirt arboretet

2023 

Forsøg med frostfølsomme træer og buske

2021 

Løst og fast om Træregisteret og nogle spændende træer deri

2021 

Magnolia sinostellata – en nyopdaget art

2021 

Hamamelis x intermedia ’Nina’ – vender hjem

2019 

Arboretet i Hørsholm – en vital 80-årig

2019 

Træer i Grønland – godt halvandet hundrede års plantningshistorie

2019 

Det grønlandske arboret – ca. 40 år efter de første plantninger

2017 

Abies-tur i Arboretet. Ud fra en anvendelses- og forskningsmæssig synsvinkel

2017 

Sarcococca – et planteportræt. Små hårdføre, stedsegrønne og duftende, vinterblomstrende buske

2016 

Det fejreste træ. Ær, løn, navr og ahorn i navn, skov og skrift i Danmark

2014 

Blade fra Fondens historiebog

2014 

Træerne i havearkitekt Jørgen Holms private have

2014 

Bytræet

2014 

Bornholms sidste brændevinsege

2014 

Øster Møllesø

2014 

Beplantning af Statens veje

2014 

Livstræer

2014 

UNESCO Verdensarv i Nordsjællands skove?

2014 

Skovtræernes betydning for biodiversiteten

2014 

Hvorfor har vi stadig skov i Danmark?

2014 

Ny indsigt i de gamle jyske linde – opnået via DNA-metoder

2014 

Skovtræernes historie

2014 

Æbletræer

2014 

Fondens begyndelse

2014 

Fonden for Træer og Miljø i et moderne samfund

2013 

Brygger J.C. Jacobsens have på Carlsberg

2013 

Stensbygaard have, Sydsjælland

2013 

Røn på Bornholm. En botanisk og forvaltningsmæssig udfordring

2012 

Morfologisk nøgle til identifikation af Tilia på kultivar niveau

2012 

Orsa- og Krokodillegranen – to mærkelige rødgraner

2012 

1000-årige hvidtjørne – en realitet eller fri fantasi?

2010 

Løvfældende Stewartia

2009 

Betula - några odlingserfarenheter ifrån Sydskandinavien

2009 

Borsholm Pinet - registrering, beskrivelse, analyse og forslag til fremtidig forvaltning

2009 

Arboretet ved Aarhus Universitet - en kort præsentation

2009 

Dansk Træregister

2008 

De vilde roser i det danske landskab - et forsøg på status over viden og mangel på samme

2008 

Odlingsvärda ekar för sydsvenska städer

2007 

The NAU collecting expeditions to Korea and Japan in 1976. Plant introduction, distribution and survival

2006 

Den store Banyan - Ficus benghalensis L. (Moraceae). Et livskraftigt symbol for indisk dendrologi og for India Botanic Garden, Kolkata

2006 

Baobab, Adansonia digitata L., vedanatomi og fysiologi

2006 

Virginsk Poppel (Populus deltoides) i Danmark

2005 

Araucaria araucana (Molina) K. Koch i Norge og Danmark

2005 

Planteportræt, Kamtjatkabirk, Betula ermanii Chamisso

2005 

Widdringtonia - den afrikanske cypres

2004 

Ibenholt, Diospyros ebenum Koenig (Ebenaceae). Den sorte gudefrugt - en gammel kending, der først sent fik sit navn

2004 

Inauguration of Arboretum Groenlandicum (Kalaallit Nunaata Orpiuteqarfia) on August 2, 2004

2004 

Sakhalin-pil (Salix udensis) - endnu en smalbladet pil i Danmark

2004 

Vorte-fyr (Pinus attenuata) - et planteportræt

2003 

Caesalpinia echinata Lam. (Legminosae) - Brasiltræ - træet, der lagde navn til en halv verdensdel

2003 

Vilde arter af nåletræer i Danmark

2003 

Ilex aquifolium L. - den naturligt hjemmehørende kristtorn i Europa

2003 

Klit-fyr (Pinus contorta) i Danmark - variation og tilpasning

2002 

Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. (Ranunculaceae) - bjergskovranke. Portræt af en gæst fra Verdens Tag

2002 

Vedplanter omkring Arboretet i Hørsholm: forvildede, naturaliserede og oprindelige

2002 

Træer og buskes forekomst i hegn og småbiotoper

2002 

Forvildede vedplanter fra haver og hegn - et problem for dansk natur?

2002 

Koral-Hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla) - en overset Hvidtjørn med potentiale som have- og landskabsplante

2002 

Altai-Rødgran (Picea abies subsp. obovata) i Nordskandinavien

2001 

Arborteter og botaniske haver i Slesvig-Holsten og Hamborg

2001 

G.C. Oeders bemærkninger om norsk skovbrug gjorte under og efter hans rejse til Norge 1755-1760

2001 

Hvordan klarer Fagus sylvatica og Platanus hispanica sig i bymiljøet?

2001 

Crataegus pycnoloba - en endemisk Hvidtjørn fra de græske bjerge

2000 

Dansk Dendrologisk Årsskrift i 50 år. Artikler publiceret i bind 1,1 (1950) til 17 (1999)

2000 

Gensyn med Hvidløgstræet. Gallesia gorazema Moq. (Phytolaccaceae). En skæv vinkel på botanikeren P.W. Lund

2000 

Vilde og »halvtamme« blommer i Danmark

1999 

Charlottenlund - Danmarks mest besøgte skov

1999 

Erik Viborgs betydning for dansk skovbrug

1999 

Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov?

1998 

Nogle planteportrætter

1998 

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998 

Metasequoia glyptostroboides ude af Kina i 50 år. Iagttagelser fra U.S.A. og Danmark

1997 

Nordisk arboretsamarbejde i 25 år

1997 

Erfaringer med Nothofagus i Vest-Norge og Øst-Danmark

1997 

Elmesygens indflydelse på læhegn i Danmark

1997 

Hørsholm Kirkegård

1997 

Ulmus - elm. Arter, hybrider og sorter angivet med modstandsdygtighed mod elmesyge

1996 

De asiatiske træhasler

1996 

I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer

1996 

Wollemia nobilis - en ny australsk slægt og art

1996 

Lignocellulose, egenskaber/anvendelse

1995 

Maackia fauriei

1995 

Historisk oversigt over islandsk skovbrug

1995 

Eshøj Plantage - Thisteds 100-årige dendrologiske byskov

1995 

Nordamerikanske træfrøleverancer til Danmark o. 1800

1994 

Guide til Arboretet i Hørsholm

1993 

Genetiske markører i skovtræforædlingen

1993 

Skovødelæggelse, skovplantning og træartsforsøg på Porto Santo

1993 

Leyland cypres x Cupressocyparis leylandii (A.B. Jacks. et Dallim.) Dallim.

1992 

Borsholm Pinet

1992 

From Gansu to Kolding - the expedition of J.F. Rock and the plants raised by Aksel Olsen

1992 

Rust-Pil (Salix cinerea subsp. oleifolia) - en overset pil i Danmark og Skandinavien

1991 

Arter og racer af vedplanter egnet til dyrkning på Grønland og Færøerne

1990 

Tenerifes træer og buske

1990 

Om eksotiske nåletræers naturalisering på Fyensk jord

1990 

Lidt om vejtræer, Frederiksberg Allé og Dalgas Boulevard

1990 

Toromiro, Sophora toromiro (Phil.) Skottsb. - Påsköns utdöda träd lever än

1989 

Korkeg, Quercus suber L.

1989 

Tenerifes vegetation

1989 

En Hestekastanie med slæb

1989 

Vævskultur af nåletræer

1989 

Aldersfordeling af Ege (Quercus robur og Q. petraea) fra 4 vestjyske egekrat

1989 

Bjerg-Fyr (Pinus mugo) i Central- og Sydeuropa - systematik, variation og evolution

1988 

Arboretplaner omkring 1760

1988 

Frederik V's dyrkning af nåletræer, inklusiv Lærk

1987 

Et stort bøgetræ (Fagus sylvatica L.) i Nordsjælland

1987 

Elliottia racemosa Ell. - opdaget - glemt - genfundet

1987 

Douglasgran, Grandis, Sitka-gran, Nobilis og Nordmannsgran på Buderupholm Skovdistrikt i tiden før ca. år 1900

1986 

Lindetræet ved Lundbæk - antagelig Danmarks største

1986 

Aesculus californica

1986 

Ørstedsparken og Østre Anlæg

1983 

Cladrastis sinensis Hemsl.

1983 

Picea chihuahuana og Picea mexicana - to sjældne mexicanske granarter

1983 

Meliosma veitchiorum og Meliosma dilleniifolia

1983 

De Skandinaviske Birke

1983 

Træartssammensætningen af statsskovene

1982 

Afkastning af frø hos Rød El (Alnus glutinosa) - et pionertræ

1982 

Indvandring af Eg (Quercus robur L.) på Hjelm Hede

1982 

Vore Hvidtjørne - en hybridsværm?

1982 

Stewartia - Ett alternativ till Camellia för Danmark

1982 

Forsthaven i Charlottenlund

1981 

Byens klima og dets betydning for træer i byen

1981 

Blomstrende bambus. Om vækstbetingelser og dyrkningserfaringer med frilandsbambus i Danmark og i udlandet

1981 

Stewartia rostrata

1981 

Stammehække i danske købstæder

1981 

Hvorfor er træer smukke? Tanker om træer og æstetik

1980 

Magnolia kobus DC. og Magnolia salicifolia (S. & Z.) Maxim. - to nærtbeslægtede Magnolia-arter

1980 

Magnoliahybrider och -hybridisering

1979 

Hvordan opstår troldeskov?

1979 

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske

1978 

Dyrkning af Cupressus i Danmark

1978 

Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800

1977 

Hofmansgaves Have

1977 

Om oldtidens anvendelse af bøg

1976 

Viborgs Arboret i Charlottenlund

1976 

Polylepis australis Bitter - en ny hårdfør vedplante for Danmark

1976 

Skærmelm på Krenkerup

1975 

Plants in cold climates

1975 

Iagttagelser af Araucaria araucana i Vestnorge

1975 

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske II

1974 

Om oldtidens anvendelse af kornel

1974 

Nyssa sylvatica

1974 

Naturens designere - formgivende og selekterende kræfter på skrænter og buskoverdrev og i strandkrat

1973 

De gamle magnolier foran Blegdamshospital flyttet til hovedindgange ved Trianglen

1973 

Kæmpeege og tjørneskov i Jægersborg Dyrehave

1973 

Frederiksborg Slotshave: Lindealléernes pleje 1963-71

1973 

Cornus nuttallii

1973 

Morfologiske undersøgelser af vegetative hos træer og buske I

1970 

Stensbygårds Park mellem Vordingborg og Kallehave

1970 

Föreningen för Dendrologi och Parkvårds 50-årsjubilæum

1970 

Metasequoia glyptostroboides har båret kogler i Danmark

1970 

Strejftog i Ørkenarboretet

1970 

Hedera helix L. var. hoevensis H.N.J.

1970 

Vore gamle kirkegårde og alleers træer, set i kulturhistorisk perspektiv

1968 

Bromølletaksens alder

1968 

Frø af Nordøstamerikanske træer og buske indsamlet til Arboretet i Hørsholm

1968 

Forholdet mellem køn og vækst hos slægten Populus

1968 

Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård

1967 

Forsthaven, Århus. Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966

1967 

Et par Poppelarter, Populus lasiocarpa og P. wilsonii

1967 

Nogle betragtninger over Rhododendronfrø

1967 

Embothrium coccineum Forst. En koldhusplante med uventet hårdførhed

1965 

Hesede Planteskole

1965 

Corylus avellana L. var. contorta Bean - Troldhassel

1965 

Kimplanternes morfologi og udvikling hos de i skovbruget almindeligt anvendte nåletræer

1965 

A rarity returns to its home (the Toromiro of Easter Island)

1965 

Vrange bøge på Farum Skovdistrikt

1965 

Et forsøg på aldersbestemmelse af Storkeegen og Kongeegen i Jægerspris Nordskov

1965 

Tegninger af berømte træer med tekst af P. Chr. Nielsen

1963 

Professor, dr. phil. C. Raunkiær som lærer, set med en elevs øjne

1963 

Spredte oplysninger om løvspringets tidspunkt og forløb hos vore skovtræer

1963 

Nogle dendrologiske artsproblemer

1963 

Den botaniske nomenklatur

1963 

Systematisk botanik og dendrologi

1963 

Tropernes skove, biologisk belyst, en kort og fragmentarisk oversigt

1963 

Om trækronernes form

1963 

Vore træer og buske

1963 

Træer, hvorfor træer?

1961 

Guldlærken, Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.

1961 

Idesia polycarpa

1961 

Lidt om skovene på Vancouver og tilgrænsende øer

1961 

Fortegnelse over træer og buske på Anholt med bemærkninger om nogle naturligt forekommende og forvildede arter

1957 

Universitetsparken i København

1957 

Herlufsholm Pinetum 1890-1955

1957 

Træer og buske i Københavns Universitets Botaniske Have 1955

1957 

Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling gennem de sidste århundreder

1957 

Kæmpegene i Jægerspris Nordskov

1955 

Frøformering af Hedera helix

1955 

En kæmpemæssig Guldregn på Sankt Jørgensbjerg Kirkeplads, Roskilde

1955 

Storepil på Herlufsholm. En berømt Sortpoppel, Populus nigra

1955 

Arboretet på Gammelkøgegård

1955 

Kosteskoven på Lolland

1955 

Om slægten Evodia

1955 

Sophora japonica L., Pagodetræet, i Danmark

1955 

Fileten - et dendrologisk anlæg ved Farum Lillevang

1955 

Rødel, Alnus glutinosa

1953 

Den Geografiske Have Syvdalen i Aksel Olsens planteskole Brændkjærhøj, Kolding

1953 

En falsk, ikke tilladt Berberis thunbergii, Berberis ottawensis purpurea 'Superba'

1953 

To interssante og smukke nåletræer, Abies koreana og Picea breweriana

1953 

Crataegus i Nordøstamerika

1953 

Hamamelis japollis hybr. n.

1953 

Kommandørgårdens Tax, Rømø

1953 

Lonicera japonica Thunb. var. aureo-reticulata (T. Moore) Nicols.

1953 

Gleditsia triacanthos L., Tretorn. Et bidrag til oplysning om artens vækst i danske haver.

1953 

Fremmede løvtræer i danske skove

1950 

Sortpoppel, Populus nigra L.

1950 

Om slægten Corylopsis Sieb. & Zucc.

1950 

Misteltenen, Viscum album L.

1950 

Skærm-Ælm, Ulmus laevis Pall. Et bidrag til vor viden om artens forekomst og trivsel i danske haver, parker og skove


Søg i årsskriftets artikler

Søg forfatter
(søg f.eks. efter ødum eller ødum, S eller Søren)


Søg titel
(søg efter et eller flere ord i titlen)


Søg emneord, lokalitet, slægt, familie
(søg f.eks. efter hårdførhed eller Pinus)


Søg årgang
(søg efter årstal)