Dansk Dendrologisk Årsskrift


Betula - några odlingserfarenheter ifrån Sydskandinavien


Forfatter:

Öxell, Cecilia & Lorentzon, Kenneth

Titel (dansk):
Betula - några odlingserfarenheter ifrån Sydskandinavien

Titel (engelsk):
Betula - some cultivation experiences from southern Scandinavia

Nøgleord (dansk):
Eksotiske træer, dyrkede træer, Betula alleghanensis 'Silver'

Nøgleord (engelsk):
Ornamental trees, Betula alleghanensis 'Silver'

Familie (latin):
Betulaceae

Familie (dansk):
Birkefamilien

Slægt (latin):
Betula

Slægt (dansk):
Birk

Lokalitet:
Skandinavien, Sverige

Artiklen findes i:
Årgang 2009, bind 27, side 73-89

DOWNLOAD ARTIKEL