Dansk Dendrologisk Årsskrift


Elmesygens indflydelse på læhegn i Danmark


Forfatter:

Madsen, Jesper

Titel (dansk):
Elmesygens indflydelse på læhegn i Danmark

Nøgleord (dansk):
Elmesyge, læhegn, historie, artsvalg

Nøgleord (engelsk):
Elm disease. hedges, history, choice of species

Familie (latin):
Ulmaceae, Fagaceae, Aceraceae, Sapindaceae, Oleaceae, Pinaceae

Familie (dansk):
Elmefamilien, Bøgefamilien, Lønfamilien, Olivenfamilien, Granfamilien

Slægt (latin):
Ulmus, Quercus, Acer, Fraxinus, Fagus, Pinus

Slægt (dansk):
Elm, Ælm, Eg, Løn, Ask, Bøg, Fyr

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1997, bind 15, side 55-60

DOWNLOAD ARTIKEL