Dansk Dendrologisk Årsskrift


Et par Poppelarter, Populus lasiocarpa og P. wilsonii


Forfatter:

Jensen, H. Nilaus

Titel (dansk):
Et par Poppelarter, Populus lasiocarpa og P. wilsonii

Nøgleord (dansk):
Morfologi, dyrkning, bemærkelsesværdige træer

Nøgleord (engelsk):
Morphology, cultivation, noteworthy trees

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Populus

Slægt (dansk):
Poppel

Artiklen findes i:
Årgang 1967, bind 2, hæfte 3, side 357-359

DOWNLOAD ARTIKEL