Dansk Dendrologisk Årsskrift


Frø af Nordøstamerikanske træer og buske indsamlet til Arboretet i Hørsholm


Forfatter:

Ødum, Søren

Titel (dansk):
Frø af Nordøstamerikanske træer og buske indsamlet til Arboretet i Hørsholm

Nøgleord (dansk):
Indførsel, dyrkning, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Introduction, cultivation, list of plants

Lokalitet:
U.S.A., USA, Canada

Artiklen findes i:
Årgang 1968, bind 3, hæfte 1, side 53-72

DOWNLOAD ARTIKEL