Nyt fra foreningen


DANSK DENDROLOGISK FORENING AFHOLDER JULEMØDE
tirsdag d. 28. november kl. 19
von Langen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C


Landskabsarkitekt Henning Looft vil holde et foredrag med titlen
Karakterfulde træer med herlighed

Træer og buske er vidunderlige skabninger, som vi slet ikke kan leve foruden, og de bliver kun skønnere med alderen! Mange sætter pris på særlige arter eller individer og deres placering eller en særlig historie kan tilføre yderligere en dimension. Men voksestedets vilkår og dyrkningsmetoden er ofte det mest afgørende for at man kan opleve planter med en karakterfuld og oplevelsesrig fremtoning. Gamle krogede træer har ofte både en suggestiv og en evokativ kraft!

På julemødet vil landskabsarkitekt Henning Looft fortælle om dyrkning og fremelskning af træer og buske når rekreative, landskabsarkitektoniske eller naturhistoriske formål er de væsentlige. Foredraget suppleres med eksempler på planter eller plantninger og deres baggrund. Henning Looft har været ansat i flere kommuner, bl.a. i en årrække som stadsgartner i Aarhus Kommune og senest var han medindehaver af tegnestuen moos+looft i Kolding.

Der vil som vanligt være forfriskninger undervejs. Vel mødt.
Bestyrelsen


En 50-årig stilkeg langs en vej i Herning. Sådanne træer vækker ofte stor begejstring og følelser.


Søger du information om et træ eller en busk, som er blot nogenlunde hårdfør hertillands
Så har W. J. Bean: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles i mange år været det ene hovedværk på området, det andet har været Gerd Krüssmann: Handbuch der Laubgehölze og Handbuch der Nadelgehölze, som også udkom på engelsk.
Det er snart fyrre år siden, seneste udgave af Beans værk (fire tykke og noget uhåndterlige bind + supplement) kom fra trykken, men International Dendrology Society (IDS) har overtaget rettighederne til værket, og det er nu digitaliseret. Der er fri adgang til værket på nettet treesandshrubsonline.org og der foregår løbende en opdatering, efterhånden som midlerne kommer ind, bl.a. gennem sponsorering af de enkelte slægter.
Dansk Dendrologisk Forening har sponsoreret slægten Pseudotsuga (Douglasgran), hvilket – på et tidspunkt – vil kunne ses, hvis man slår op på denne slægt og arter heraf.