Dansk Dendrologisk Årsskrift


Crataegus pycnoloba - en endemisk Hvidtjørn fra de græske bjerge


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Crataegus pycnoloba - en endemisk Hvidtjørn fra de græske bjerge

Titel (engelsk):
Crataegus pycnoloba - a Hawthorn endemic to the Greek mountains

Nøgleord (dansk):
Udbredelse, endemisme, økologi, morfologi, frugtens farve, slægtskab, dyrkning

Nøgleord (engelsk):
Distribution, endemism, ecology, morphology, fruit colour, relationships, cultivation

Familie (latin):
Rosaceae, Malaceae

Familie (dansk):
Rosenfamilien, Æblefamilien

Slægt (latin):
Crataegus

Slægt (dansk):
Hvidtjørn

Lokalitet:
Grækenland, Peloponnes, Killini, Chelmos, Menalon, Glinitsa

Artiklen findes i:
Årgang 2001, bind 19, side 5-10

DOWNLOAD ARTIKEL