Dansk Dendrologisk Årsskrift


Orsa- og Krokodillegranen – to mærkelige rødgraner


Forfatter:

Knud Ib Christensen

Titel (dansk):
Orsa- og Krokodillegranen – to mærkelige rødgraner

Titel (engelsk):
The Orsa spruce and the Crocodile spruce – two odd-looking Norway spruces

Nøgleord (dansk):
Rødgran, Pices abies, barktyper, vatiation, forfologi, genetik

Nøgleord (engelsk):
Norway spruce, Pecea abies bark types, variation, morphology, genetics

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Picea

Slægt (dansk):
Rødgran

Lokalitet:
Sverige, Orsa, Letland, Térvete

Artiklen findes i:
Årgang 2012, bind 29, side 17-25

DOWNLOAD ARTIKEL