Dansk Dendrologisk Årsskrift


Stensbygårds Park mellem Vordingborg og Kallehave


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Stensbygårds Park mellem Vordingborg og Kallehave

Nøgleord (dansk):
Planteliste

Nøgleord (engelsk):
List of plants

Lokalitet:
Stensbygård Park, Vordingborg, Kallehave, Fyn, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1970, bind 3, hæfte 2, side 165-179

DOWNLOAD ARTIKEL