Dansk Dendrologisk Årsskrift


Ulmus - elm. Arter, hybrider og sorter angivet med modstandsdygtighed mod elmesyge


Forfatter:

Brander, Poul Erik & Johansen, Irene Engstrøm

Titel (dansk):
Ulmus - elm. Arter, hybrider og sorter angivet med modstandsdygtighed mod elmesyge

Nøgleord (dansk):
Elmesyge, sygdomsresistens

Nøgleord (engelsk):
Elm disease, resistence

Familie (latin):
Ulmaceae

Familie (dansk):
Elmefamilien

Slægt (latin):
Ulmus

Slægt (dansk):
Elm, Ælm

Lokalitet:
Danmark, Holland, Nordamerika

Artiklen findes i:
Årgang 1997, bind 15, side 4-8

DOWNLOAD ARTIKEL