Dansk Dendrologisk Årsskrift


Stammehække i danske købstæder


Forfatter:

Edinger, Lisbet

Titel (dansk):
Stammehække i danske købstæder

Nøgleord (dansk):
Hække, købstæder

Nøgleord (engelsk):
Hedges, towns

Familie (latin):
Tiliaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapindaceae, Ulmaceae, Platanaceae

Familie (dansk):
Lindefamilien, Lønfamilien, Hestekastaniefamilien, Elmefamilien, Platanfamilien

Slægt (latin):
Tilia, Acer, Aesculus, Ulmus, Platanus

Slægt (dansk):
Lind, Løn, Hestekastanie, Elm, Ælm, Platan

Lokalitet:
Rønne, Ærøskøbing, Ringkøbing, Mariager, Helsingør, København, Odense, Vejle, Dragør

Artiklen findes i:
Årgang 1981, bind 5, hæfte 4, side 15-27

DOWNLOAD ARTIKEL