Dansk Dendrologisk Årsskrift


I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer


Forfatter:

Serup, Helle

Titel (dansk):
I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer

Titel (engelsk):
In Christian Vaupell's footsteps - registration of remarkable Danish trees

Nøgleord (dansk):
Bemærkelsesværdige træer, skovhistorie, træregister, dendrologi, C. Vaupell, Lytteregen, Datobøgen

Nøgleord (engelsk):
Noteworthy trees, forest history, tree register, C. Vaupel

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 1996, bind 14, side 38-52

DOWNLOAD ARTIKEL