Dansk Dendrologisk Årsskrift


Universitetsparken i København


Forfatter:

Jensen, J. Nilaus

Titel (dansk):
Universitetsparken i København

Nøgleord (dansk):
Plantesamling, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Plant collection, list of plants

Lokalitet:
Københavns Universitet, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1957, bind 1, hæfte 4, side 480-486

DOWNLOAD ARTIKEL