Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hørsholm Kirkegård


Forfatter:

Clausen, Henrik

Titel (dansk):
Hørsholm Kirkegård

Nøgleord (dansk):
Kirkegård, planteliste, historie

Nøgleord (engelsk):
Churchyard, cemetery, list of plants, history

Lokalitet:
Hørsholm Kirkegård, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1997, bind 15, side 9-54

DOWNLOAD ARTIKEL