Dansk Dendrologisk Årsskrift


Bjerg-Fyr (Pinus mugo) i Central- og Sydeuropa - systematik, variation og evolution


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Bjerg-Fyr (Pinus mugo) i Central- og Sydeuropa - systematik, variation og evolution

Titel (engelsk):
Mountain-Pine (Pinus mugo) in central and southern Europe - taxonomy, variation and evolution

Nøgleord (dansk):
Systematik, variation, økologi, udbredelse, evolution, artsbeskrivelse, morfologi, bestemmelsesnøgle

Nøgleord (engelsk):
Systematics, variation, ecology, distribution, evolution, determination key

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Pinus

Slægt (dansk):
Fyr

Lokalitet:
Europa

Artiklen findes i:
Årgang 1989, bind 7, side 5-21

DOWNLOAD ARTIKEL