Dansk Dendrologisk Årsskrift


Træartssammensætningen af statsskovene


Forfatter:

Andersen, K.F.

Titel (dansk):
Træartssammensætningen af statsskovene

Nøgleord (dansk):
Artsvalg, statsskov, hedeplantatage, klitplantage

Nøgleord (engelsk):
Choise of species, state forests, moor plantation, dune plantation

Familie (latin):
Pinaceae, Fagaceae, Betulaceae, Aceraceae, Sapindaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Bøgefamilien, Skålfrugtfamiliem, Lønfamilien

Slægt (latin):
Picea, Fagus, Pinus, Quercus, Abies, Betula, Larix, Acer, Pseudotsuga, Fraxinus, Alnus

Slægt (dansk):
Gran, Bøg, Fyr, Eg, Ædelgran, Birk, Lærk, Løn, Douglasgran, Ask, El

Lokalitet:
Nordsjælland, Øerne, Midtjylland

Artiklen findes i:
Årgang 1983, bind 6, hæfte 1, side 15-21

DOWNLOAD ARTIKEL