Dansk Dendrologisk Årsskrift


Borsholm Pinet


Forfatter:

Ødum, Søren, Seidenfaden, Alix & Seidenfaden, Gunnar

Titel (dansk):
Borsholm Pinet

Nøgleord (dansk):
Pinet, planteliste, historie

Nøgleord (engelsk):
Pinetum, list of plants, history

Familie (latin):
Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Sciadopitaceae

Slægt (latin):
Abies Calocedrus Cedrus Chamaecypar Cryptomer Juniper Larix Metasequoia Picea Pinus Taxus Sciadopity

Slægt (dansk):
Ædelgran Flodcypres Ceder Ædelcypres Japangran Ene Lærk Vandgran Gran Fyr Taks Parasolgran

Lokalitet:
Borsholmgård, Hornbæk, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1992, bind 10, side 94-108

DOWNLOAD ARTIKEL