Dansk Dendrologisk Årsskrift


Altai-Rødgran (Picea abies subsp. obovata) i Nordskandinavien


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Altai-Rødgran (Picea abies subsp. obovata) i Nordskandinavien

Titel (engelsk):
Siberian spruce (Picea abies subp. obovata) in northern Scandinavia

Nøgleord (dansk):
Udbredelse, morfologi, slægtskab

Nøgleord (engelsk):
Distribution, morphology, relationships

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Picea, Pinus

Slægt (dansk):
Gran, Fyr

Lokalitet:
Norge, Troms, Dividalen, Finnmark, Alta

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2002, bind 20, side 5-11

DOWNLOAD ARTIKEL