Dansk Dendrologisk Årsskrift


Aldersfordeling af Ege (Quercus robur og Q. petraea) fra 4 vestjyske egekrat


Forfatter:

Degn, Hans Jørgen

Titel (dansk):
Aldersfordeling af Ege (Quercus robur og Q. petraea) fra 4 vestjyske egekrat

Titel (engelsk):
Age distribution of oaks (Quercus robur and Q. petraea) in 4 oak-scrubs

Nøgleord (dansk):
Aldersfordeling, egekrat, bevarelse

Nøgleord (engelsk):
Age distribution, oak thickets, conservation

Familie (latin):
Fagaceae

Familie (dansk):
Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien

Slægt (latin):
Quercus

Slægt (dansk):
Eg

Lokalitet:
Skarrild Krat, Brejning Krat, Gosmer Krat, Gammelvind Krat, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1989, bind 7, side 22-29

DOWNLOAD ARTIKEL