Dansk Dendrologisk Årsskrift


Magnolia kobus DC. og Magnolia salicifolia (S. & Z.) Maxim. - to nærtbeslægtede Magnolia-arter


Forfatter:

Christensen, Christian

Titel (dansk):
Magnolia kobus DC. og Magnolia salicifolia (S. & Z.) Maxim. - to nærtbeslægtede Magnolia-arter

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelser, morfologi

Nøgleord (engelsk):
Species descriptions, morphology

Familie (latin):
Magnoliaceae

Slægt (latin):
Magnolia

Slægt (dansk):
Magnolie

Artiklen findes i:
Årgang 1980, bind 5, hæfte 3, side 42-57

DOWNLOAD ARTIKEL