Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vilde arter af nåletræer i Danmark


Forfatter:

Nielsen, Henry

Titel (dansk):
Vilde arter af nåletræer i Danmark

Titel (engelsk):
Wild species of conifers in Denmark

Nøgleord (dansk):
Status, hjemmehørende, forvildet, maturaliseret, arter, hybrider

Nøgleord (engelsk):
Status, indigenous, native, escaped, naturalised, species, hybrids

Familie (latin):
Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Cypresfamilien, Taksfamilien

Slægt (latin):
Juniperus, Pinus, Taxus, Picea, Abies, Tsuga, Larix, Chamaecyparis, Pseudotsuga, Thuja

Slægt (dansk):
Ene, Fyr, Taks, Gran, Ædelgran, Hemlock, Skarntydegran, Lærk, Ædelcypres, Douglasgran, Thuja

Lokalitet:
Danmark, Denmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2003, bind 21, side 59-68

DOWNLOAD ARTIKEL