Dansk Dendrologisk Årsskrift


Morfologisk nøgle til identifikation af Tilia på kultivar niveau


Forfatter:

Pernille Thomsen, Palle Kristoffersen, Marian Ørgaard

Titel (dansk):
Morfologisk nøgle til identifikation af Tilia på kultivar niveau

Titel (engelsk):
Identification of Tilia at cultivar level

Nøgleord (dansk):
Morfologisk identifikationsnøgle, bytræer

Nøgleord (engelsk):
Morphological identification key, urban trees

Familie (latin):
Tiliaceae

Familie (dansk):
Lindefamilien

Slægt (latin):
Tilia

Slægt (dansk):
Lind

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 2012, bind 29, side 27-57

DOWNLOAD ARTIKEL