Dansk Dendrologisk Årsskrift


Ny indsigt i de gamle jyske linde – opnået via DNA-metoder


Forfatter:

Ole K. Hansen, Lars Nørgaard Hansen, Erik D. Kjær og Peter Friis Møller

Titel (dansk):
Ny indsigt i de gamle jyske linde – opnået via DNA-metoder

Titel (engelsk):
New insight in the old linden from Jutland - based on DNA methods

Slægt (latin):
Tilia

Slægt (dansk):
Lind

Lokalitet:
Jylland

Artiklen findes i:
Årgang 2014, bind 31, side 35-44

DOWNLOAD ARTIKEL