Dansk Dendrologisk Årsskrift


Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800


Forfatter:

Nielsen, P. Chr.

Titel (dansk):
Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800

Titel (engelsk):
Foreign tree species introduced into Denmark until about 1800

Nøgleord (dansk):
Introduktion, nåletræsplantninger, forstordninger, von Langen, driftsformer, Schäffer

Nøgleord (engelsk):
Introduction, plantations, forest systems, von Langen, managing, Schäffer

Familie (latin):
Salicaceae, Aceraceae, Sapindaceae, Betulaceae, Pinaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien, Lønfamilien, Birkefamilien, Granfamilien

Slægt (latin):
Salix. Populus, Acer, Alnus, Larix, Pinus, Abies, Picea

Slægt (dansk):
Pil, Poppel, Løn, El, Lærk, Fyr, Ædelgran, Gran

Lokalitet:
Hørsholm Planteskole, Linstows grav

Artiklen findes i:
Årgang 1978, bind 5, hæfte 1, side 7-45

DOWNLOAD ARTIKEL