Dansk Dendrologisk Årsskrift


Kosteskoven på Lolland


Forfatter:

Vedel, H.

Titel (dansk):
Kosteskoven på Lolland

Nøgleord (dansk):
Planteliste, skov

Nøgleord (engelsk):
List of plants, forest

Lokalitet:
Kosteskoven, Lolland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1955, bind 1, hæfte 3, side 248-257

DOWNLOAD ARTIKEL