Dansk Dendrologisk Årsskrift


Araucaria araucana (Molina) K. Koch i Norge og Danmark


Forfatter:

Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Araucaria araucana (Molina) K. Koch i Norge og Danmark

Titel (engelsk):
Araucaria araucana (Molina) K. Koch in Norway and Denmark

Nøgleord (dansk):
Provenienser, gen-pool

Nøgleord (engelsk):
Provenances, gene pool

Familie (latin):
Araucariaceae

Familie (dansk):
Abetræfamilien

Slægt (latin):
Araucaria

Slægt (dansk):
Abetræ, monkey puzzle tree

Lokalitet:
Norge, Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2005, bind 23, side 33-50

DOWNLOAD ARTIKEL