Dansk Dendrologisk Årsskrift


Systematisk botanik og dendrologi


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Systematisk botanik og dendrologi

Nøgleord (dansk):
Systematisk botanik, dendrologi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Nøgleord (engelsk):
Systematics, taxonomy, Royal Veterinary and Agricultural University

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 62-69

DOWNLOAD ARTIKEL