Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vorte-fyr (Pinus attenuata) - et planteportræt


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Vorte-fyr (Pinus attenuata) - et planteportræt

Titel (engelsk):
Knobcone pine (Pinus attenuata) - a plant portrait

Nøgleord (dansk):
arboreteter, plantesamlinger, udbredelse, økologi, morfologi, slægtskab

Nøgleord (engelsk):
arboreta, plant collections, distribution, ecology, morphology, relationships

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Pinus

Slægt (dansk):
Fyr

Artiklen findes i:
Årgang 2004, bind 22, side 5-8

DOWNLOAD ARTIKEL