Dansk Dendrologisk Årsskrift


Byens klima og dets betydning for træer i byen


Forfatter:

Dragsted, Jens

Titel (dansk):
Byens klima og dets betydning for træer i byen

Nøgleord (dansk):
Klima, temperatur, vind, nedbør, hårdførhed, tilpasning, fænologi

Nøgleord (engelsk):
Climate, temperature, wind, presipitation, hardiness, adaptation, phenology

Artiklen findes i:
Årgang 1981, bind 5, hæfte 4, side 63-74

DOWNLOAD ARTIKEL