Dansk Dendrologisk Årsskrift


Lindetræet ved Lundbæk - antagelig Danmarks største


Forfatter:

Larsen, Børge H.

Titel (dansk):
Lindetræet ved Lundbæk - antagelig Danmarks største

Nøgleord (dansk):
Bemærkelsesværdigt træ, dimensioner, alder

Nøgleord (engelsk):
Noteworthy tree, dimensions, age

Familie (latin):
Tiliaceae

Familie (dansk):
Lindefamilien

Slægt (latin):
Tilia

Slægt (dansk):
Lind

Lokalitet:
Lundbæk, Nibe, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1986, bind 6, hæfte 2, side 117-120

DOWNLOAD ARTIKEL