Dansk Dendrologisk Årsskrift


Tropernes skove, biologisk belyst, en kort og fragmentarisk oversigt


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Tropernes skove, biologisk belyst, en kort og fragmentarisk oversigt

Nøgleord (dansk):
Vegetationszoner, klima, troperne

Nøgleord (engelsk):
Vegetation zones, climate, the tropics

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 43-61

DOWNLOAD ARTIKEL