Dansk Dendrologisk Årsskrift


Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling gennem de sidste århundreder


Forfatter:

Bjerke, Sten

Titel (dansk):
Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling gennem de sidste århundreder

Titel (engelsk):
Some features in the development of the deciduous forests in Southern Scandinavia during #

Nøgleord (dansk):
Løvskov, selvforyngelse, jordbenyttelse, menneskets indflydelse, skovbrug

Nøgleord (engelsk):
Deciduous forest, natural reproduction, land use, man's influence, forestry

Familie (latin):
Fagaceae, Oleaceae

Familie (dansk):
Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien, Ligusterfamilien

Slægt (latin):
Fagus, Quercus, Fraxinus

Slægt (dansk):
Bøg, Eg, Ask

Lokalitet:
Skåne, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1957, bind 1, hæfte 4, side 373-413

DOWNLOAD ARTIKEL