Dansk Dendrologisk Årsskrift


Træer i Grønland – godt halvandet hundrede års plantningshistorie


Forfatter:

Henrik Meilby, Anders Ræbild, Erik Dahl Kjær, Birgitte Jacobsen, Kenneth Høegh

Titel (dansk):
Træer i Grønland – godt halvandet hundrede års plantningshistorie

Titel (engelsk):
Trees in Greenland – well over 150 years of planting history

Lokalitet:
Grønland

Artiklen findes i:
Årgang 2019, bind 35, side 26-71

DOWNLOAD ARTIKEL