Dansk Dendrologisk Årsskrift


Dansk Træregister


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Dansk Træregister

Titel (engelsk):
Danish Tree Register

Nøgleord (dansk):
Bemærkelsesværdige træer, bemærkelsesværdige bevoksninger, træregister, databaser

Nøgleord (engelsk):
Notable trees, notable forests, tree register, databases

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2009, bind 27, side 7-27

DOWNLOAD ARTIKEL