Dansk Dendrologisk Årsskrift


Arboretet ved Aarhus Universitet - en kort præsentation


Forfatter:

Gustafsson, Mats H.G., Barfod, Anders S. & Christiansen, Jørgen

Titel (dansk):
Arboretet ved Aarhus Universitet - en kort præsentation

Titel (engelsk):
The arboretum at the University of Aarhus - a short presentation

Nøgleord (dansk):
Arboret, eksotiske træer, hårdførhed, tilvækst

Nøgleord (engelsk):
Arboretum, exotoc trees, hardiness, growth rate

Lokalitet:
Aarhus, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 2009, bind 27, side 29-51

DOWNLOAD ARTIKEL