Dansk Dendrologisk Årsskrift


Plants in cold climates


Forfatter:

Pellett, Norman E.

Titel (dansk):
Plants in cold climates

Titel (engelsk):
Plants in cold climates

Nøgleord (dansk):
Klimatisk tilpasning, hårdførhed

Nøgleord (engelsk):
Climatic adaptation, hardiness

Artiklen findes i:
Årgang 1975, bind 4, hæfte 2, side 47-54

DOWNLOAD ARTIKEL