Dansk Dendrologisk Årsskrift


Stewartia rostrata


Forfatter:

Ødum, Søren

Titel (dansk):
Stewartia rostrata

Nøgleord (dansk):
Planteportræt, artsbeskrivelse, formering, dyrkning

Nøgleord (engelsk):
Plant portrait, species description, propagation, cultivation

Familie (latin):
Theaceae

Slægt (latin):
Stewartia

Lokalitet:
Arboretet, Hørsholm, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1981, bind 5, hæfte 4, side 28-31

DOWNLOAD ARTIKEL