Dansk Dendrologisk Årsskrift


Det grønlandske arboret – ca. 40 år efter de første plantninger


Forfatter:

Anders Ræbild, Kenneth Høegh, Birgitte Jacobsen, Erik Dahl Kjær og Henrik Meilby

Titel (dansk):
Det grønlandske arboret – ca. 40 år efter de første plantninger

Titel (engelsk):
The Greenlandic Arboretum – approx. 40 years after the first plantings

Lokalitet:
Grønland

Artiklen findes i:
Årgang 2019, bind 35, side 6-25

DOWNLOAD ARTIKEL