Dansk Dendrologisk Årsskrift


Dansk Dendrologisk Årsskrift i 50 år. Artikler publiceret i bind 1,1 (1950) til 17 (1999)


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Dansk Dendrologisk Årsskrift i 50 år. Artikler publiceret i bind 1,1 (1950) til 17 (1999)

Titel (engelsk):
Dansk Dendrologisk Årsskrift - the journal of the Danish Dendrological Society. An overview .....

Nøgleord (dansk):
Dansk Dendrologisk Årsskrift, tidsskrift, artikeloversigt, nøgleord, forfattere, databaser

Nøgleord (engelsk):
Dansk Dendrologisk Årsskrift, periodical, papers, key words, authors, databases

Artiklen findes i:
Årgang 2000, bind 18, side 50-73

DOWNLOAD ARTIKEL