Dansk Dendrologisk Årsskrift


Nordisk arboretsamarbejde i 25 år


Forfatter:

Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Nordisk arboretsamarbejde i 25 år

Nøgleord (dansk):
Historie, Nordisk Arboretudvalg, Samnordisk Skovforskning, SNS

Nøgleord (engelsk):
History, Nordic Arboretum Committee, Nordic Forestry Research, SNS

Lokalitet:
Bergen, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Færøerne, Island

Artiklen findes i:
Årgang 1997, bind 15, side 95-98

DOWNLOAD ARTIKEL