Dansk Dendrologisk Årsskrift


Rust-Pil (Salix cinerea subsp. oleifolia) - en overset pil i Danmark og Skandinavien


Forfatter:

Christensen, Knud Ib & Nielsen, Henry

Titel (dansk):
Rust-Pil (Salix cinerea subsp. oleifolia) - en overset pil i Danmark og Skandinavien

Titel (engelsk):
Rusty Sallow (Salix cinerea subsp. oleifolia) - overlooking sallow in Denmark and Scandinavia

Nøgleord (dansk):
Systematik, variation, hybridisering, udbredelse, økologi

Nøgleord (engelsk):
Systematics, variation, hybridization, distribution, ecology

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Salix

Slægt (dansk):
Pil

Lokalitet:
Sjælland, Danmark, Sverige

Artiklen findes i:
Årgang 1992, bind 10, side 5-17

DOWNLOAD ARTIKEL