Dansk Dendrologisk Årsskrift


Kimplanternes morfologi og udvikling hos de i skovbruget almindeligt anvendte nåletræer


Forfatter:

Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Kimplanternes morfologi og udvikling hos de i skovbruget almindeligt anvendte nåletræer

Nøgleord (dansk):
kimplanter, morfologi, udvikling, nåletræer

Nøgleord (engelsk):
seedlings, morphology, ontogeny, conifers

Familie (latin):
Pinaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Cypresfamilien, Sumpcypresfamilien

Slægt (latin):
Abies, Pseudotsuga, Tsuga, Picea, Larix, Pinus, Cryptomeria, Thuja, Chamaecyparis, Juniperus

Slægt (dansk):
Ædelgran, Douglasgran, Skarntydegran, Hemlock, Lærk, Fyr, Japangran, Thuja, Tuja, Ædelcypres, Ene

Artiklen findes i:
Årgang 1965, bind 2, hæfte 2, side 186-247

DOWNLOAD ARTIKEL