Dansk Dendrologisk Årsskrift


Professor, dr. phil. C. Raunkiær som lærer, set med en elevs øjne


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Professor, dr. phil. C. Raunkiær som lærer, set med en elevs øjne

Nøgleord (dansk):
C. Raunkiær, dansk botaniker

Nøgleord (engelsk):
C. Raunkiær, Danish botanist

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 113-116

DOWNLOAD ARTIKEL