Dansk Dendrologisk Årsskrift


Thuja ×soeegaardii – et nyt navn til en gammel hybrid


Forfatter:

Folmer Arnklit

Titel (dansk):
Thuja ×soeegaardii – et nyt navn til en gammel hybrid

Titel (engelsk):
Thuja ×soeegaardii – a new name for an old hybrid

Artiklen findes i:
Årgang 2023, bind 37, side 60-65

DOWNLOAD ARTIKEL