Dansk Dendrologisk Årsskrift


Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske


Forfatter:

Lægaard, Simon

Titel (dansk):
Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske

Nøgleord (dansk):
Morfologi, knopper, vedplanter

Nøgleord (engelsk):
Morphology, buds, woody plants

Artiklen findes i:
Årgang 1979, bind 5, hæfte 2, side 77-105

DOWNLOAD ARTIKEL