Dansk Dendrologisk Årsskrift


Misteltenen, Viscum album L.


Forfatter:

Gandil, Chr.

Titel (dansk):
Misteltenen, Viscum album L.

Nøgleord (dansk):
Morfologi, fysiologi, udbredelse, historie, myter, anvendelse

Nøgleord (engelsk):
Morphology, physiology, distribution, history, myths, usage

Familie (latin):
Viscaceae

Slægt (latin):
Viscum

Slægt (dansk):
Mistelten

Artiklen findes i:
Årgang 1950, bind 1, hæfte 1, side 39-75

DOWNLOAD ARTIKEL