Dansk Dendrologisk Årsskrift


Sortpoppel, Populus nigra L.


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Sortpoppel, Populus nigra L.

Nøgleord (dansk):
Forekomst

Nøgleord (engelsk):
Distribution

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Populus

Slægt (dansk):
Poppel

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1950, bind 1, hæfte 1, side 79-80

DOWNLOAD ARTIKEL