Dansk Dendrologisk Årsskrift


En rejse i træernes og senere palmernes verden


Forfatter:

Henrik Pedersen

Titel (dansk):
En rejse i træernes og senere palmernes verden

Titel (engelsk):
A journey in the world of trees and beyond the world of palm trees

Artiklen findes i:
Årgang 2023, bind 37, side 54-59

DOWNLOAD ARTIKEL