Dansk Dendrologisk Årsskrift


Erik Viborgs betydning for dansk skovbrug


Forfatter:

Sørensen, Finn T.

Titel (dansk):
Erik Viborgs betydning for dansk skovbrug

Titel (engelsk):
The influence of Erik Viborg on Danish forestry

Nøgleord (dansk):
Erik Viborg, skovbrug, historie, bemærkelsesværdige træer, dimensioner

Nøgleord (engelsk):
Erik Viborg, forestry, history, noteworthy trees, dimensions

Familie (latin):
Pinaceae, Tiliaceae, Fagaceae, Aquifoliaceae, Rosaceae, Fabaceae, Betulaceae, Aceraceae, Sapindaceae, Leguminosae

Familie (dansk):
Granfamilien, Lindefamilien, Bøgefamilien, Kristtornfamilien, Rosenfamilien, Bøgefamilien, Birkefamilien, Lønfamilien

Slægt (latin):
Larix, Tilia, Quercus, Tsuga, Ilex, Taxus, Cerasus, Prunus, Robinia, Acer, Carpinus, Castanea

Slægt (dansk):
Lærk, Lind, Eg, Skarntydegran, Hemlock, Kristtorn, Taks, Kirsebær, Blomme, Robinie, Løn, Avnbøg, Ægte Kastanie

Lokalitet:
Viborgs Arboret, Charlottenlund, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1999, bind 17, side 56-75

DOWNLOAD ARTIKEL