Dansk Dendrologisk Årsskrift


De asiatiske træhasler


Forfatter:

Westergaard, Lars

Titel (dansk):
De asiatiske træhasler

Titel (engelsk):
Asian tree forming Corylus species

Nøgleord (dansk):
Plantning, dyrkning, hybridisering, genkonservering

Nøgleord (engelsk):
Planting, cultivation, hybridization, gene conservation

Familie (latin):
Betulaceae, Corylaceae

Familie (dansk):
Birkefamilien, Hasselfamilien

Slægt (latin):
Corylus

Slægt (dansk):
Hassel

Lokalitet:
Asien, Tyrkiet, Himalaya, Pakistan, Indien, Kina, Tibet, Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 1996, bind 14, side 53-61

DOWNLOAD ARTIKEL